واکنش بازار جهان به تحریم نفتی ایران قابل پیشبینی نیست...

به گزارش عصر پایتخت، رئیس‌جمهوری روسیه با اشاره به اینکه واکنش بازار انرژی جهانی به تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود، ابراز امیدواری کرد چنین وضعیتی پیش نیاید که لازم شود ت...

نماینده مجلس ایران به مردمش خیانت کرد

به گزارش عصر پایتخت، اقدام علیه ایران سال‌ها است که از سوی دولت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در حال روی دادن است. متاسفانه برخی از هم‌وطنان به ظاهر ایرانی در این پروژه شریک آمریکا هستند....